Kancelaria Notarialna Grażyna Wróbel Andrzej Letkiewicz


 tło.jpg

Czynności Notarialne

 Zapewniamy naszym klientom profesjonalne dokonywanie czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującym prawem. Zachowanie bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz zasad etyki zawodu notariusza to nasz priorytet.

Czynności notarialne pełnią charakter dokumentu urzędowego. 

 

 

Grażyna Wróbel Andrzej Letkiewicz

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie wszyscy notariusz są upoważnieni do sporządzania aktów notarialnych. Wszystkie czynności są realizowane z troską o dobro i interes klientów. Zawód notariusza to funkcja publiczna obarczona ogromnym zaufaniem, której obowiązkiem jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu

Oferta Kancelarii

W naszej kancelarii dokonujemy następujących czynności:

 1. Sporządzaniem aktów notarialnych takich jak:
  umowa sprzedaży
  umowa darowizny
  umowa hipoteki
  umowy spółek
  umowy dożywocia
 2. Sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia
 3. Umowa ustanowienia hipoteki
  zgodności odpisu, wyciągu, kopii
  własnoręczności podpisu
  pozostania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 4. Spisywaniem protokołów
 5. Doręczaniem oświadczeń
 6. Przechowywaniem dokumentów, papierów wartościowych i pieniędzy
 7. Sporządzaniem wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
 8. Sporządzaniem protestów weksli i czeków
 9. Sporządzaniem na żądanie stron, oświadczeń, projektów, i innych dokumentów.
 10. Sporządzaniem innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Tagi: notariusz zabrze, rejent zabrze, kancelaria notarialna zabrze, notariusze zabrze, akty notarialne zabrze, odpisy dokumentów zabrze